Miksi yrittäjät lainaavat paljon rahaa?

LoanScouterin syväanalyysi aikavälillä 14. maaliskuuta 2024 – 14. huhtikuuta 2024 valottaa yrittäjien lainanoton trendejä ja syitä. Raportti tarjoaa yksityiskohtaisen näkemyksen siitä, miksi yrittäjät turvautuvat suuriin lainasummiin liiketoiminnassaan ja millaisia vaikutuksia tällä on niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Yrittäjien lainojen käyttötarkoitukset

LoanScouterin raportti paljastaa, että yrittäjät suuntaavat lainoja pääasiassa kolmeen alueeseen. Lainoista 19,40% kohdistuu ”Liiketoiminta”-kategoriaan, mikä heijastaa investointeja liiketoiminnan laajentamiseen ja henkilöstön koulutukseen. ”Arjen hankinnat ja kulut” sekä ”Yhdistä lainat” -kategorioiden lainat kumpikin muodostavat 16,42% kokonaislainoista, osoittaen tarvetta rahoittaa jokapäiväisiä toimintoja ja tehostaa talouden hallintaa lainojen konsolidoinnin kautta.

Yrittäjät käyttävät lainoja ”Remonttiin” (11,94%). ”Investoinnit” muodostavat 5,22% lainakäytöstä, ja ”Opinnot” -kategoriassa lainoja otetaan 0,75%.

Yrittäjien lainojen käyttötarkoitukset
Yrittäjien lainojen käyttötarkoitukset

Tulotaso

Tulotason vaihtelu yrittäjien keskuudessa on huomattavaa, mutta useimmat yrittäjät nauttivat yleisesti hyvästä tulotasosta, mikä mahdollistaa heille suurempien lainasummien hallinnan. Tuloluokassa 3 000 – 3 500 euroa kuukaudessa on suurin osuus yrittäjistä, 19,21%, mikä osoittaa tämän tulotason yleisyyden ja merkityksen yrittäjäkunnassa. Korkeammat tulot tukevat yrittäjiä toteuttamaan laajamittaisia projekteja, jotka voivat nopeuttaa yrityksen kasvua ja parantaa sen kilpailukykyä.  

Suomesta lainaa hakevien yrittäjien tulotasot
Suomesta lainaa hakevien yrittäjien tulotasot

Väestöprofiili

Eri ikäryhmät osoittavat, että 30-39 -vuotiaiden yrittäjien osuus on suurin (32,78 %), mikä on tyypillisesti uran ja liiketoiminnan rakentamisen huippuaika. Tämä ikäryhmä on usein valmis ottamaan riskejä ja investoimaan tulevaisuuteen, mikä näkyy myös lainanottotarpeissa. Toiseksi eniten edustettuna ryhmänä ovat nuoret yrittäjät, iältään 18-29 -vuotiaat, jotka muodostavat 20,56 % lainanottajista tässä ajanjaksona. Tämä osoittaa, että nuoremmat yrittäjät ovat merkittävästi mukana yrittäjyydessä ja heillä on halu ja tarve rahoittaa innovaatioitaan ja liiketoiminnan alkuvaiheen kehittämistä. 

Suomessa lainaa hakevien suomalaisten yrittäjien demografinen profiili
Suomessa lainaa hakevien suomalaisten yrittäjien demografinen profiili

Lainan hankkimisen haasteet ja mahdollisuudet

Yrittäjien aktiivisuus lainamarkkinoilla tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Suurten lainasummien hankkiminen voi olla haastavaa, erityisesti jos yrittäjän taloudellinen historia ei tue suuria lainoja. Raportti korostaa, että lainatuotteiden räätälöinti yrittäjien erityistarpeisiin voisi parantaa lainansaantimahdollisuuksia ja tukea heidän liiketoiminnan kasvua. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia rahoituslaitoksille, jotka voivat tarjota joustavia lainaratkaisuja yrittäjille.

Johtopäätökset

Yrittäjien lainanotto on olennainen osa heidän liiketoimintastrategiaansa, joka mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ja kehittämisen. Lainat tarjoavat välttämättömiä resursseja innovaatioihin ja markkina-aseman parantamiseen.

Lainarahojen käyttö yrittäjien keskuudessa ei ole vain välitön taloudellinen tuki, vaan strateginen työkalu pitkäaikaiseen kasvuun ja kestävyyteen

sanoo Andreas Linde, LoanScouterin toimitusjohtaja.

Rahoitusalan ymmärrys yrittäjien ainutlaatuisista tarpeista ja lainatuotteiden kehittäminen heidän tarpeidensa mukaisesti on avain yrittäjyyden tukemiseen tulevaisuudessa.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Miksi yrittäjät lainaavat paljon rahaa?