Mitkä Suomalaiset Alueet Tarvitsevat Eniten Lainoja?

Alueellinen Tarkastelu

Tarkastelemme eri Suomen alueiden lainatarvetta keskittyen alueellisiin eroihin asiakaskunnan ja lainojen kysynnän osalta ajanjaksolla 01.04.-30.04.2024. Tässä analyysissä selvitämme, mitkä alueet tarvitsevat eniten lainoja ja mitkä tekijät vaikuttavat tähän tarpeeseen.

Alueellinen Tarkastelu

Uusimaa on selvästi alue, jossa on suurin lainatarve, sillä alueen asiakasosuus on 35,07 %. Tämä ei ole yllättävää, sillä Uusimaa on Suomen väkirikkain alue, ja siellä on korkea elinkustannustaso, mikä lisää lainojen kysyntää. Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa seuraavat perässä 9,04 % ja 8,93 % osuuksilla.

Näiden alueiden suuret osuudet viittaavat korkeaan rahoitustarpeeseen myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Pohjois-Pohjanmaa (5,55 %) ja Keski-Suomi (4,43 %) erottuvat myös merkittävällä osuudellaan. Näiden alueiden korkea osuus viittaa siihen, että taloudellinen paine ja rahoitustarpeet ovat merkittäviä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

Alueellinen Tarkastelu

Työllisyystilanne ja Lainojen Kysyntä

Vakituisessa työsuhteessa olevat muodostavat suurimman osan lainanhakijoista (63,26 %). Tämä on odotettavissa, sillä vakituinen työ antaa paremmat mahdollisuudet lainojen takaisinmaksuun ja parantaa lainanantajien luottamusta.

Eläkeläiset (13,55 %) ja yrittäjät (6,30 %) ovat myös merkittäviä ryhmiä, mikä viittaa siihen, että lainojen kysyntä on laajaa ja monipuolista.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevat (4,93 %) ja opiskelijat (4,52 %) tuovat esiin lainatarpeen myös nuorten aikuisten ja epävarmassa työtilanteessa olevien keskuudessa.

Työllisyystilanne ja Lainojen Kysyntä
Työllisyystilanne ja Lainojen Kysyntä

Lainojen Käyttötarkoitukset

Lainojen käyttötarkoitukset ovat moninaisia, mutta yhdistelylainat (27,49 %) ja arjen hankinnat sekä kulut (19,46 %) ovat selkeästi yleisimmät syyt lainan hakemiselle.

Tämä viittaa siihen, että moni käyttää lainaa taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen ja arjen menojen kattamiseen. Muut merkittävät käyttötarkoitukset ovat ajoneuvon hankinta (10,88 %) ja remontti (7,85 %). 

Opinnot (2,63 %) ja investoinnit (2,52 %) ovat myös osa lainanhakijoiden tarpeita, mikä osoittaa, että lainoja käytetään sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehitykseen.

Lainojen Käyttötarkoitukset
Lainojen Käyttötarkoitukset

Tulotasot ja Lainojen Tarve

Tulotasojen osalta suurin osa lainanhakijoista kuuluu alle 3 000 euron kuukausituloihin, mikä korostaa tarvetta ulkoiselle rahoitukselle erityisesti pienituloisten keskuudessa.

19,96 % lainanhakijoista tienaa 2 000-2 500 euroa kuukaudessa, mikä on yleisin tuloluokka.

Tämä kertoo, että lainatarve on suurin niiden keskuudessa, jotka kamppailevat päivittäisten menojen kattamisessa. Muut merkittävät tuloluokat ovat 1 500-2 000 euroa (13,52 %) ja 2 500-3 000 euroa (18,59 %).

Tämä osoittaa, että lainatarve ulottuu myös keskituloisiin kotitalouksiin.

Tulotasot ja Lainojen Tarve

Johtopäätös

Analyysi osoittaa, että Uusimaa on alue, jossa on suurin lainatarve Suomessa, johtuen korkeista elinkustannuksista ja suuresta väestöstä. Nuoremmat ikäryhmät ja henkilöt ilman kiinteistönomistusta ovat merkittävässä roolissa lainamarkkinoilla. Vakituiset työntekijät ovat suurin lainanhakijaryhmä, mutta myös eläkeläiset ja yrittäjät muodostavat merkittävän osan.

Suomessa lainatarve on laajalle levinnyttä ja monimuotoista, ja erityisesti nuoret ja pienituloiset ovat merkittävässä roolissa lainamarkkinoilla.

Andreas Linde

Lainojen käyttötarkoitukset ovat moninaisia, mutta yhdistelylainat ja arjen menot ovat yleisimpiä syitä lainan hakemiselle. Tämä osoittaa, että moni hakee lainaa taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen ja arjen menojen kattamiseen. Lainojen monipuolisuus heijastaa yhteiskunnan laajaa taloudellista kirjoa ja tarvetta mukautuville rahoitusratkaisuille.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Uutiset » Mitkä Suomalaiset Alueet Tarvitsevat Eniten Lainoja?