Sanakirja

 • B
  • Budjetti

   Budjetti on suunnitelma tulojen ja menojen hallinnasta tietyn ajanjakson aikana. Se auttaa yksilöitä ja yrityksiä hallitsemaan rahavarojaan ja varmistamaan, että ne voivat kattaa kaikki kulut.

 • E
  • Euribor

   Euribor on euroalueen pankkien välisten lyhytaikaisten korkojen viitekorko, joka lasketaan päivittäin ja se heijastaa korkoa, jolla pankit lainaavat toisilleen.

  • Eräpäivä

   Eräpäivä on ennalta sovittu päivämäärä, jolloin lainan erä tai muu maksu tulee suorittaa. Eräpäivän jälkeen maksamattomista eristä saattaa seurata myöhästymismaksuja tai muita seuraamuksia.

  • Efektiivinen korko

   Efektiivinen korko on korko, joka ottaa huomioon korkoa korolle-efektin ja kuvaa todellista vuosittaista korkoa, joka maksetaan tai saadaan lainasta tai sijoituksesta. Efektiivinen korko antaa paremman kuvan lainan tai sijoituksen todellisista kustannuksista tai tuotosta verrattuna nimelliskorkoon.

 • H
  • Hakemusprosessi

   Hakemusprosessi viittaa järjestelmälliseen menettelyyn, jossa henkilö tai yritys esittää pyynnön saada rahoitusta luotonantajalta. Tämä prosessi sisältää usein esitietojen antamisen, tarvittavien asiakirjojen toimittamisen, luottotarkistuksen, ja mahdollisen takaisinmaksusuunnitelman esittämisen. Luotonantaja arvioi sitten hakijan luottokelpoisuuden ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä.

 • I
  • Identiteettitarkastus

   Prosessi, jossa tarkistetaan henkilöllisyys tai yrityksen identiteetti, jotta voidaan varmistaa henkilön tai yrityksen olevan se, joka väittää olevansa. Tämä on tärkeä osa luotonmyöntöprosessia ja monia muita taloudellisia toimenpiteitä, jotka pyrkivät estämään petoksia ja identiteettivarkauksia.

 • K
  • Korkokatto

   Korkokatto on etukäteen määritelty enimmäistaso, johon korko voi nousta laina-aikana. Tämä suojaa lainanottajaa mahdollisilta korkotason nousuilta ja tekee lainan kustannuksista ennustettavampia.

  • Kuukausikorko

   Kuukausikorko on korkotaso, joka lasketaan lainasummalle kuukausittain. Se määritellään vuosikorkona jaettuna 12 kuukaudelle, ja se kuvastaa lainan kustannusta kuukausitasolla.

  • Korkoprosentti

   Prosenttiosuus, joka kuvaa lainan vuotuista korkokustannusta suhteessa lainan alkuperäiseen määrään. Se on yksi tapa vertailla eri lainojen kustannuksia.

  • Korkokustannukset

   Määrä, joka lainanottajan on maksettava lainanantajalle korvauksena lainan käytöstä. Se lasketaan prosenttiosuutena lainan pääomasta ja se on yksi lainan kustannuksista.

  • Käsiraha

   Käsiraha on osa ostohintaa, ja se maksetaan etukäteen. Se vähennetään loppusummasta ja on usein vaatimuksena suuria ostoksia tehdessä, kuten esimerkiksi asunto tai auto.

  • Korkoa korolle

   Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että alkuperäisen pääoman lisäksi myös kertynyt korko tuottaa korkoa. Tämä voi kasvattaa lainan arvoa eksponentiaalisesti ajan myötä.

  • Kiinteä korko

   Kiinteä korko on lainan tai luoton korko, joka pysyy samana koko laina-ajan. Tämä tarkoittaa, että koron suuruus ei markkinakorkojen vaihtelusta riippumatta muutu. Kiinteä korko antaa lainanottajalle selkeän kuvan tulevista korkomenoista ja auttaa budjetoinnissa.

  • Korkomaksu

   Korkomaksu on rahasumma, jonka luotonottaja maksaa luotonantajalle lainatusta summasta. Korko on yleensä prosenttiosuus lainan pääomasta ja se maksetaan sovitun aikataulun mukaisesti.

 • L
  • Laina-aika

   Laina-aika on ajanjakso, jonka kuluessa laina tulee maksaa takaisin kokonaisuudessaan lainasopimuksen ehtojen mukaisesti, sisältäen korot ja muut lainan kustannukset.

  • Lainaehdot

   Lainaehdot ovat sopimusehdot, jotka määrittävät lainan koron, laina-ajan, kuukausierän suuruuden, mahdolliset maksut ja muut lainan takaisinmaksua koskevat ominaisuudet.

  • Lainahakemus

   Lainahakemus on asiakirja tai sähköinen lomake, jossa lainanhakija esittää tietonsa ja toiveensa lainanantajalle. Hakemus sisältää tietoja hakijan taloudellisesta tilanteesta, toivotun lainamäärän ja laina-ajan.

  • Lainanvälittäjä

   Lainanvälittäjä on henkilö tai yritys, joka toimii välittäjänä lainanantajan ja lainanhakijan välillä ja auttaa löytämään sopivan lainaratkaisun ja neuvottelee lainaehdoista.

  • Luottotiedot

   Tiedot henkilön tai yrityksen luottohistoriasta, mukaan lukien aiemmat ja nykyiset lainat, maksuhistoria ja muut luottotiedot. Nämä tiedot ovat tärkeitä lainanantajille hakijan luottokelpoisuutta arvioidessa.

  • Luottoluokitus

   Menetelmä, jolla arvioidaan henkilön tai yrityksen kykyä ja todennäköisyyttä maksaa laina(t) takaisin. Luottoluokitus perustuu moniin tekijöihin, kuten aiempaan maksuhistoriaan, nykyiseen velkatasoon ja taloudelliseen vakauteen.

  • Lainanantaja

   Taho, joka myöntää lainoja tai luottoja asiakkaille. Lainanantaja voi olla pankki, rahoitusyhtiö, luottolaitos tai muu vastaava taho, joka on saanut viranomaisten luvan harjoittaa luotonantoa. Lainanantaja saa koron ja mahdolliset muut kulut korvaukseksi lainan myöntämisestä ja hallinnoinnista.

  • Luottohakemus

   Asiakirja, jolla haetaan luottoa luotonantajalta. Hakemus sisältää tietoja hakijasta ja hänen taloudellisesta tilanteestaan, kuten tulot, menot ja mahdolliset muut velat. Hakemuksessa voi myös olla tietoja hakijan työtilanteesta ja muista taloudellisista sitoumuksista. Tämän tiedon perusteella luotonantaja arvioi hakijan maksukykyä ja luottokelpoisuutta.

  • Luottohistoria

   Luottohistoria on yhteenveto henkilön tai yrityksen aikaisemmasta luottokäyttäytymisestä. Se sisältää tiedot aiemmista lainoista, luottokorteista, maksuhäiriöistä ja muista luottoon liittyvistä seikoista.

  • Lainatarjous

   Lainatarjous on asiakirja, jossa luotonantaja tarjoaa lainaa asiakkaalle tietyin ehdoin. Lainatarjouksessa esitetään lainan korko, lainamäärä, laina-aika ja muut lainan ehdot. Lainatarjous on sitova, kunnes laina-aika päättyy tai kunnes asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen.

  • Lainasopimus

   Lainasopimus on kirjallinen sopimus, joka määrittelee lainan ehdot, kuten määrän, korkoprosentin, takaisinmaksuaikataulun sekä muut ehdot ja edellytykset. Lainasopimus sitoo molempia osapuolia noudattamaan sen ehtoja.

  • Luottokelpoisuus

   Luottokelpoisuus on arvio siitä, kuinka todennäköisesti henkilö tai yritys pystyy maksamaan velkansa ajallaan. Luottokelpoisuuden arviointi perustuu usein aiempaan maksuhistoriaan, tulojen ja menojen suhteeseen sekä muihin taloudellisiin tekijöihin.

  • Luottotarkistus

   Luottotarkistus on prosessi, jossa luotonantaja tarkistaa luotonhakijan luottotiedot ja luottohistorian arvioidakseen hakijan luottokelpoisuutta ja riskiä. Luottotarkistus voi vaikuttaa lainan korkoon ja ehtoihin.

  • Laina-aika

   Laina-aika tarkoittaa ajanjaksoa, jonka kuluessa laina tulee maksaa takaisin. Laina-aika voi vaihdella lyhyestä pitkään, aina kuukausista jopa vuosikymmeniin asti lainan määrästä ja ehdoista riippuen.

  • Luotonantaja

   Luotonantaja on taho, joka tarjoaa taloudellista lainaa tai luottoa toiselle taholle. Luotonantajia voivat olla pankit, rahoituslaitokset, tai yksityishenkilöt. Luotonantaja ja luotonottaja sopivat yhdessä lainaehdoista, kuten takaisinmaksuaikataulusta, korosta ja mahdollisista vakuuksista.

 • M
  • Maksu myöhässä

   Maksu myöhässä tarkoittaa tilannetta, jossa lainan erä tai muu maksu on jäänyt maksamatta eräpäivään mennessä. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti luottotietoihin ja aiheuttaa lisäkuluja.

  • Myöhästymismaksut

   Myöhästymismaksut ovat maksuja, jotka peritään, jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen. Niiden tarkoituksena on kannustaa velallisia maksamaan laskunsa ajoissa.

  • Maksusuunnitelma

   Maksusuunnitelma on suunnitelma, joka kertoo, miten laina maksetaan takaisin. Se sisältää tiedot eräpäivistä, kuukausieristä ja mahdollisista lisämaksuista.

  • Myöhäinen maksu

   Maksu, joka suoritetaan eräpäivän jälkeen.Myöhäinen maksu: Myöhäinen maksu tarkoittaa, että lasku tai muu maksu on suoritettu vasta eräpäivän jälkeen. Myöhästymisestä voi aiheutua lisäkuluja, kuten myöhästymismaksuja ja/tai korkokuluja.

  • Maksuhäiriömerkintä

   Maksuhäiriömerkintä on merkintä rekisterissä, joka osoittaa, että henkilöllä on ollut vaikeuksia maksaa laskujaan tai velkojaan ajoissa. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa henkilön mahdollisuuksiin saada luottoa tulevaisuudessa.

 • N
  • Nimelliskorko

   Nimelliskorko on lainan peruskorko, joka ei sisällä muita lainan kustannuksia, kuten avausmaksuja tai tilinhoitomaksuja. Se on perusprosentti, jota käytetään lainan korkokustannusten laskemiseen.

 • R
  • Rahoitussuunnitelma

   Suunnitelma, joka kuvaa kuinka yksilö tai yritys aikoo rahoittaa hankkeensa tai velkansa. Se voi sisältää tietoja tuloista, menoista, säästöistä, investoinneista ja muista rahoituslähteistä.

 • T
  • Takaisinmaksutaulukko

   Takaisinmaksutaulukko on asiakirja, joka esittää yksityiskohtaisesti lainan takaisinmaksuaikataulun, mukaan lukien kuukausittaiset erät, korkokustannukset ja jäljellä olevan lainan määrän.

  • Todellinen vuosikorko

   Todellinen vuosikorko on prosentuaalinen ilmaus, joka kertoo lainan kokonaiskustannukset vuositasolla, sisältäen korot ja kaikki muut lainaan liittyvät kulut, kuten avaus- ja tilinhoitomaksut.

  • Takaisinmaksusuunnitelma

   Suunnitelma, joka kuvaa miten ja milloin laina maksetaan takaisin. Se voi sisältää kuukausittaiset maksut, koron, lainan kokonaismäärän sekä takaisinmaksun aikataulun.

  • Tulotodistus

   Asiakirja, joka todistaa henkilön tai yrityksen tulot. Se voi olla palkkakuitti, verotodistus tai muu vastaava asiakirja, josta ilmenee henkilön tai yrityksen tiettynä ajanjaksona saamat tulot.

  • Takaisinmaksuehdot

   Takaisinmaksuehdot ovat sopimusehtoja, jotka määrittelevät, miten laina tulee maksaa takaisin. Ne sisältävät tiedot maksuaikataulusta, kuukausieristä, koroista ja muista maksuehdoista.

  • Taloudellinen neuvonantaja

   Taloudellinen neuvonantaja on ammattilainen, joka tarjoaa neuvoja ja suosituksia asiakkailleen taloudellisissa asioissa, kuten sijoittamisessa, budjetoinnissa, verosuunnittelussa ja eläkesäästämisessä.

  • Takaisinmaksu

   Takaisinmaksu tarkoittaa luoton tai lainan pääoman ja kertyneiden korkojen maksamista takaisin luotonantajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Takaisinmaksuaika ja -ehdot sovitaan etukäteen, ja ne kirjataan lainasopimukseen.

 • V
  • Vakuudeton laina

   Vakuudeton laina on laina, jossa ei vaadita vakuuksia, mutta lainanantaja arvioi lainanottajan luottokelpoisuuden ennen lainan myöntämistä. Vakuudettomien lainojen korot ovat yleensä korkeampia kuin vakuudellisten lainojen korot johtuen suuremmasta riskistä lainanantajalle.

  • Vakuudellinen laina

   Vakuudellinen laina on laina, jossa lainanottaja antaa lainanantajalle vakuuden lainasummalle. Vakuus voi olla kiinteistö, ajoneuvo tai muu arvokas omaisuus, joka voidaan myydä lainan takaisinmaksamiseksi silloin kun lainanottaja itse ei kykene maksamaan lainaa takaisin.

  • Viitekorko

   Viitekorko on korkotaso, joka määritetään viitearvoksi muille koroille. Se voi olla esimerkiksi keskuspankin peruskorko, ja se vaikuttaa muihin markkinakorkoihin.

  • Velkakirja

   Velkakirja on laillinen asiakirja, joka vahvistaa velkasuhteen olemassaolon ja ehdot lainanantajan ja lainanottajan välillä. Se sisältää tiedot lainasummasta, korosta, takaisinmaksuaikataulusta ja muista lainan ehtoista.

  • Vuosikorko

   Vuosikorolla tarkoitetaan yleensä prosenttiosuutta lainasummasta, joka maksetaan korkona vuodessa. Se ei sisällä muita kuluja, kuten esimerkiksi tilinhoitomaksuja.

  • Verkkohakemus

   Verkkohakemus on sähköinen lomake, jonka avulla henkilö voi hakea lainaa tai luottoa internetin kautta. Se on nopea ja helppo tapa lähettää lainahakemus luotonantajalle missä ja milloin tahansa.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Sanakirja

Viimeisimmät uutiset