Budjetti

Budjetin laatiminen on yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa tasapainoinen talous. Budjetti mahdollistaa rahan kulutuksen paremman hallinnan ja helpottaa säästämistä. LoanScouterin budjettilaskuri auttaa budjetin laskemisessa.

LoanScouterin budjettilaskuri

Tulot

Kuukausittainen
Vuosittain

Asumiskulut

Kuukausittainen
Vuosittain

Matkakulut

Kuukausittainen
Vuosittain

Vakuutukset

Kuukausittainen
Vuosittain

Lapset

Kuukausittainen
Vuosittain

Muut kulut

Kuukausittainen
Vuosittain
Kuukausittain käytettävissä
Vuosittain käytettävissä

Miksi budjetti kannattaa laatia?

Oma talous on asia, joka aiheuttaa monille meistä päänvaivaa jatkuvasti. Tulot ja menot eivät tunnu kohtaavan ja yllättävät kulut seuraavat toistaan.

Budjetin laatiminen ja noudattaminen voi tuntua vieraalta ajatukselta, kun kyse on arkisista raha-asioista, sillä kaikki eivät ole oppineet sitä nuoruudessaan. Siitä on kuitenkin hyötyä kaikille, kaikissa elämäntilanteissa ja rahatilanteissa. Ylimalkainenkin budjetti auttaa seuraamaan rahankäyttöä, mutta mitä yksityiskohtaisempi budjetti on, sitä helpompi raha-asioita on hallita.

Vaikka budjetin tekeminen vie hieman aikaa ja vaivaa, se tarvitsee kuitenkin tehdä vain kerran. Kun budjettipohjan kerran tekee kunnolla esimerkiksi Excelissä, ei budjetin seuraaminen ja päivittäminen vie aikaa jatkossa.

Budjetti on helppo hallita ja tehdyt muutokset näkyvät nopeasti myös lompakossa. Päänvaivat vähenevät, sillä enää ei tarvitse miettiä erikseen sitä, mihin rahat ovat mahdollisesti kadonneet, koska seuraamalla budjetin toteutumista voi asian tarkistaa helposti.

Budjetin hyötyjä

  • Helpompi hallita kulutusta
  • Tarkka tieto siitä, mihin rahat kuluvat
  • Helpompi säästää
  • Taloudellinen turva, kun tili ei tyhjene yllättäen

Tässä artikkelissa kerrotaan myös sivuston tarjoamasta budjettilaskurista. Lisäksi opit, mitkä asiat kannattaa ottaa huomioon budjetin laatimisessa, miten laatiminen aloitetaan ja kuinka tavallisesti on parasta edetä. Samoin käydään läpi asiat, jotka useimmiten tuottavat vaikeuksia budjetoinnissa ja millaisia yleisiä sudenkuoppia budjetin laatiminen ja sen noudattaminen sisältävät. 

budjetti helpottaa elämää

Miten LoanScouterin budjettilaskuria käytetään

Budjettilaskuri helpottaa huomattavasti budjetin laatimista. Voit syöttää laskuriin tulosi ja menosi eri kategorioittain. Esimerkiksi asumiskuluille (vuokra, lämmitys, sähkö, vesi jne.) ja vakuutuksille (terveysvakuutus, autovakuutus, kotivakuutus jne.) on omat kategoriansa, jotka helpottavat budjetin jäsentelyä.

Sekä tulot että menot voi syöttää kuukausittain, kvartaalittain tai vuosittain, sillä osa kuluista maksetaan harvemmin kuin joka kuukausi. Laskuri myös näyttää lasketun budjetin valintasi mukaan kuukausibudjettina, kvartaalittain tai vuosibudjettina.

Summia on helppo vaihdella mielen mukaan ja samoin uusien rivien lisääminen budjettiin on erittäin helppoa ja yksinkertaista. Työkalu myös luo budjetin pohjalta diagrammin, joka helpottaa havainnollistamaan sitä, kuinka suuri osuus menoista menee mihinkin asioihin. Budjetti on mahdollista myös ladata omalle koneelle ja sen jälkeen vaikka tulostaa jääkaapin oveen muistuttamaan tavoitelluista tuloista ja menoista.

Budjettilaskuri on kätevä myös teoreettisessa pohdiskelussa siitä, miten eri tulot ja kulut vaikuttavat omaan talouteen. Esimerkiksi uusi työpaikka saattaa tuoda enemmän tuloja, mikä luonnollisesti antaisi liikkumavaraa myös budjetin suhteen.

Laskurin avulla voi myös luoda useampia vaihtoehtoisia budjetteja, joita voi seurata vuoden mittaan. Jonain kuukautena voi esimerkiksi kuluttaa hiukan enemmän ja toisena hieman vähemmän karsimalla tiettyjä menoja. Laskurin avulla näkee yhdellä silmäyksellä, mistä asioista pitää luopua, jotta voi säästää halutun summan.

Viisi parasta ominaisuutta budjettilaskurissa

  • Monta kategoriaa
  • Yksinkertainen järjestelmä, johon on helppo syöttää tulot ja menot
  • Mahdollisuus syöttää tulot ja menot eri ajanjaksoittain
  • Diagrammi havainnollistaa budjettia
  • Mahdollisuus ladata laskelma koneelle

Budjetti osaksi arkea vaihe vaiheelta

Varmaan lähes jokainen tietää tunteen, että rahat kuluvat kuin huomaamatta. Tällöin voi tuntua siltä, että ei ole tuhlannut rahaa juuri mihinkään, mutta palkka näyttää hupenevan kiihtyvää tahtia. On vaikeaa muistaa tarkasti, mihin rahoja on käyttänyt. Siksi menojen kirjaaminen ylös tai seuraaminen verkkopankissa on tärkeää.

Seuraavaksi käymme läpi vaihe vaiheelta, miten budjetointi tapahtuu.

1. Selvitä nykytilanne

Rahankäyttöä suunnitellessa realistisuus on kaiken a ja o. 

Mikäli aluksi ei ole juuri mitään tietoa siitä, mihin rahat valuvat eikä asiaa voi selvittää esimerkiksi verkkopankin kautta, voi olla viisainta ensin pelkästään seurata tilannetta joidenkin kuukausien ajan. Toisin sanottuna kirjata tunnollisesti tulot ja menot esim. vihkoon, Exceliin tai tekstitiedostoon ja näin kerätä dataa myöhempää varten.

Totuus tulee karuudessaan esille, kun heräteostokset kertyvät menot-sarakkeeseen ja nostavat menojen osuutta kuukauden aikana esimerkiksi sadoilla euroilla. Kun tarvittu tieto on kerätty parin kuukauden aikana, on hyvä hetki ryhtyä laatimaan budjettia hankitun tiedon pohjalta.

Budjetin laatimisesta on hyötyä niin pieni-, keski- kuin suurituloisellekin.

2. Luo realistinen viikko- tai kuukausibudjetti

Seuraava vaihe on rukata tuloja ja menoja sopivammaksi, jotta rahaa jää enemmän haluttuihin kohteisiin, kuten säästöihin, sijoituksiin, lomailuun tai vaikka harrastuksiin.

Yleinen virhe on tehdä budjetti liian tiukaksi. Vaikka rahankäyttöä suunnitellessa tuntuisi, että kaikki niin sanotut turhat menot on helppo jättää pois, on todellisuus usein toista. Karsiminen voi olla vaikeaa ja ennen kaikkea turhauttavaa. Esimerkiksi pelkkään halvimpaan ruokaan siirtyminen ei yleensä ole kestävä ratkaisu, vaikka ruokamenot ovatkin helpohko tapa saada budjettiin lisävaraa.

Budjetin mukaan eläminen ei tarkoita, että elämänlaatua täytyisi heikentää. ”Turhia” kuluja voi vähentää vain osittain. Ravintolassa voi käydä harvemmin ja vaateostoksia voi vaihtaa kirpputoriostoksiin. Suoratoistopalveluita kannattaa karsia tai jakaa ystävien kanssa.

Suurin osa säästökohteista tulee menoista, sillä tuloihin vaikuttaminen on usein hankalampaa. Työssäkäyvällä ihmisellä on palkka ja mahdollisesti lapsilisiä, asumistuki tms., mutta lisätuloja on vaikea saada. Joissakin töissä on mahdollista tienata ylitöillä paljonkin enemmän rahaa. Osalle voi olla mahdollista ottaa sivutyö esimerkiksi freelancerina.

Jos sekä tulot että menot ovat jo valmiiksi erittäin pienet, voivat edellä annettu vinkit tuntua turhauttavilta. Vähästä on hankala karsia, eikä esimerkiksi työkyvytön pysty nostamaan tulojaan kovin helposti. Tällaisessa tilanteessa budjetointia kannattaa käyttää siihen, että ei ainakaan elä yli varojensa. Pienikin säästö on hyödyllistä, joten pienituloinen voi säästää esimerkiksi 10 € kuussa. Jos tukijärjestelmä estää rahan pitämisen esimerkiksi kuluttomassa rahastossa, voi pienituloinen sijoittaa säästönsä tavaraan, joka todennäköisesti säilyttää arvonsa, kuten kultakoruihin. Käteistä ei kannata pantata vuosikausia lipastonlaatikossa, sillä rahan arvo laskee jatkuvasti inflaation myötä.

budjetti auttaa laskemaan tulot ja menot

3. Noudata budjettia ja seuraa rahankäyttöä

Kun budjetti on luotu paperilla tai Excel-taulukossa, seuraava vaihe on alkaa elää uuden budjetin mukaan.

Jos tavoitteenasi on säästää kuussa tietty summa, se kannattaa siirtää säästötilille tai muuhun säästöpaikkaan heti palkkapäivänä. Tällöin raha on varmasti säästössä. Pitkän aikavälin säästämistä voi helpottaa pitämällä säästöjä esimerkiksi indeksirahastossa, josta niitä ei saa välittömästi nostettua. Sijoittamiseen liittyy aina jonkinasteinen riski, mutta talousasiantuntijat yleisesti suosittelevat kuluttomia indeksirahastoja jopa kokemattomille sijoittajille.

Budjetin noudattaminen helpottuu, kun rahankäyttöä seuraa ja ostoksiin kiinnittää huomiota. Monet kokevat, että käymällä ruokakaupassa kerran viikossa on helpompi säästää rahaa ja pysyä budjetissa. Jos paheenasi on shoppailu, kannattaa kaikki ostokset kirjata ylös budjettiin mahdollisimman pian. Tällöin voi esimerkiksi kuun puolivälissä tarkistaa, kuinka paljon rahaa on jo kulunut eri asioihin.

Voit seurata kulujasi helposti verkkopankissa. Useimmissa verkkopankeissa voit palata takaisin jopa vuosia ja nähdä tulosi ja menosi.

Menojen suuri vähentäminen saattaa olla dramaattinen kokemus, mutta vaikutusta voi pehmentää pudottamalla menoja asteittain. Aluksi voi olla järkevää jättää hieman ylimääräistä budjettiin. Ylimääräinen tila budjetissa antaa mahdollisuuden ylittää alkuperäinen budjetti ilman, että varsinainen raja kuitenkaan ylittyy. Ylimääräistä tilaa kannattaa sitten asteittain pienentää niin, että siinä vaiheessa, kun budjetin noudattaminen on tuttua, ei puskuria ole enää lainkaan jäljellä.

4. Puskurirahasto tuo turvaa yllättäviin kuluihin

Pitkäaikaisten säästöjen lisäksi tulisi säästää myös nopeasti saatavilla olevaan puskurirahastoon. Puskurirahasto ei tarkoita oikeaa rahastoa, vaan yleensä tavalliselle säästötilille pistettyä rahaa.

Kun vaikkapa pesukone hajoaa tai lemmikki täytyy viedä eläinlääkäriin, voi menon rahoittaa puskurirahastosta. Tällöin ei tarvitse turvautua kalliisiin lainoihin, kuten pikavippiin.

Yksittäisen kuukauden budjetin pettäminen ei ole katastrofi, sillä elämässä on aina yllätyksiä. Tällöin budjettia kannattaa vain hienosäätää ja pitkän ajan säästötavoitteet voivat jatkua taas seuraavassa kuussa.

Laina ja budjetti

Yksi iso menoerä useimmilla meistä on lainan lyhennykset. Budjetointi on osa lainaprosessia niin lainan suunnitteluvaiheessa kuin lainan ottamisen jälkeenkin.

Laina tulisi aina suhteuttaa tuloihin, jotta se ei vie liian suurta osaa menoista.

Kalliit kulutusluotot ja pikavipit kannattaa yhdistää yhdistelylainalla. Yhdistelylainalla voi säästää jopa satoja euroja kuukaudessa lainojen korko- ja käsittelykuluissa.

Lainalaskuri auttaa selvittämään, mitä mikäkin laina todellisuudessa maksaa ja sen ansiosta budjetointikin helpottuu. Lukujen syöttäminen laskuriin on tehty helpoksi ja sivulla on erikseen toinen laskuri, joka kertoo puolestaan yhdistelmälainan tuomista usein suuristakin säästöistä verrattuna useampaan yksittäiseen lainaan.

budjetti tekee taloudesta helpompaa

Budjetti – Usein kysytyt kysymykset

Miksi kuukausibudjetti kannattaa laatia?

Budjetointi on järkevää, jotta olisi helpompaa pitää tulot ja menot tasapainossa. Vaikka rahaongelmia ei olisikaan ollut, niin budjetointi tuo selvää säästöä, sillä menot ovat lähes automaattisesti pienempiä kuin silloin, mikäli tulojaan ja menojaan ei lainkaan seuraa. 

Mitä jos budjetissa ei pysykään?

Mikäli budjetti ylittyy yksittäisenä kuukautena, ei kannata hätääntyä. Satunnaisia ja yllättäviä menoja kannattaa maksaa esimerkiksi puskurirahastosta. Mikäli taas budjetin ylittyminen johtuu huolimattomuudesta, pitää analysoida, onko budjetti laadittu alunperinkään realistisesti.

Miten voi lisätä tuloja?

Yleensä budjetissa puhutaan menojen vähentämisestä, mutta myös tulojen lisääminen on mahdollista. Tuloja voi lisätä esimerkiksi ottamalla lisätöitä tai pyytämällä palkankorotusta.

Mitä hyötyä LoanScouterin budjettilaskurista on?

Budjettilaskuri nopeuttaa budjetin laatimista huomattavasti, sillä sovellus jäsentää budjetin automaattisesti sen sijaan, että käyttäjä joutuisi tekemään kaiken itse ja alusta. Laskuria on helppo käyttää ja esimerkiksi sen laatimasta diagrammista on paljon apua havainnollistamisessa. Sen avulla laaditun budjetin voi myös ladata omalle koneelle.

Kannattaako laatia erillinen vuosibudjetti?

Tärkeintä on ottaa huomioon harvemmin kuin kuukausittain tapahtuvat menot. Jos esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa maksettavat vakuutukset jaetaan joka kuukaudelle ja sisällytetään näin budjettiin, ei ole tarvetta erilliselle vuosibudjetille. Jos tulot ja menot vaihtelevat hurjasti, voi vuosibudjetti toimia jollekin paremmin.

Tarkoittaako kuukausibudjetti, että pitää luopua kaikesta kivasta?

Kuukausibudjetin tekeminen ei tarkoita sitä, että elämästä nauttiminen pitäisi loppua. Siksi onkin tärkeää, että budjettia ei luoda liian tiukaksi. Budjetoinnin on tarkoitus olla elämää muuttava asia, mutta sen ei ole tarkoitus tehdä elämästä ilotonta tai kärsimystä. Kun teet budjetin, ota huomioon, että tarkoitus ei ole kärvistellä askeettisesti kuukautta tai kahta vaan muuttaa tapoja lopullisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista herkuista tai mukavuuksista luopuminen ei ole realistista. Liian tiukka budjetti johtaa ennemmin tai myöhemmin vain siihen, että koko budjetin noudattaminen loppuu kuin seinään.

Andreas Linde
kirjoittanut
Andreas Lindellä on yli 7 vuoden kokemus lainamarkkinoista. Vuosikorot, annuiteettilainat, joukkovelkakirjat ja muut alan termit ovat olleet hänelle tuttuja jo vuosien ajan.
LoanScouter » Budjetti

Viimeisimmät uutiset